De privacywet AVG

( Algemene Verordening Gegevensbescherming )

 

U heeft er vast wel over gehoord. De nieuwe privacywet is per 25 mei 2018 in werking getreden. Vanaf deze datum geldt de privacywetgeving in heel de EU.

Als KBO afdeling Sprundel hebben wij een lijst met persoonsgegevens van onze leden die wij gebruiken voor nieuws en info omtrent onze vereniging en voor het innen van de jaarlijkse contributie. Met het aangaan van uw lidmaatschap en de machtiging tot automatische incasso, heeft u toestemming hiervoor gegeven. Alleen de ledenadministrateur en de penningmeester kunnen hier gebruik van maken en eventueel uw gegevens wijzigen.

Dat is ook het enige doel van deze lijst en uw gegevens worden nergens anders voor gebruikt.

Dus uw gegevens worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld.

Regelmatig worden er op onze Facebook pagina, op de website en in kranten/artikelen foto’s geplaatst van activiteiten en bijeenkomsten. Wilt u niet dat wij foto’s plaatsen waar u op staat, laat ons dit dan weten. Voordat de foto’s worden gemaakt zal er steeds naar worden gevraagd.

Voor onze vrijwilligers, activiteitenbegeleiders en contactpersonen gelden dezelfde regels. Zij voeren hun werkzaamheden altijd uit namens het bestuur. Als zij gebruik maken van een deelnemerslijst dan wordt die na afloop vernietigd.

Mocht u hier nog vragen over hebben dan horen wij dit graag.

Het bestuur van KBO Sprundel

 


 

Verkorte samenvatting van de AVG

Met het oog op de verplichtstelling inzake de Europese privacy wetgeving geeft het bestuur van KBO afdeling Sprundel de volgende privacyverklaring af:

KBO afdeling Sprundel houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren.

De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap.

Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank geregistreerd.

De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur worden periodiek opgenomen in de nieuwsbrief van KBO afdeling Sprundel en zijn zichtbaar op de website van KBO  afdeling Sprundel.

Op de website van KBO afdeling Sprundel wordt niet persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina´s en de duur van de gebruikerssessie.
Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren.

Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest, en deze informatie specifiek vermeldt.

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen KBO afdeling Sprundel gebruikt en uitsluitend door personen die door het afdelingsbestuur bevoegd zijn.

KBO afdeling Sprundel verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden.

U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien neemt u contact op met de secretaris van het bestuur.

Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt dan contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens.
Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden.
U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij KBO Brabant dat daarin gespecialiseerd is. KBO Brabant zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts één plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens.

Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de afdeling.

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO afdeling Sprundel uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd. Er bestaat een uitgebreider versie. Neem contact op met de secretaris KBO afdeling Sprundel als u deze wilt inzien.

 

Secretaris: Kees van den Broek, telefoon 0165 382938   email: kbo.sprundel@kpnmail.nl