Op lokaal niveau zetten we ons in voor de belangen van senioren. 

We organiseren activiteiten voor ontmoeting, ondersteuning, ontspanning, educatie en voorlichting. Onze vrijwillige belastinginvullers, cliëntondersteuners, en ouderenadviseurs ondersteunen individuele senioren.


 

Cliëntondersteuner

Wanneer schakelt u een Cliëntondersteuner in?

Wanneer u overweegt een aanvraag bij de gemeente in te dienen voor een Wmo-voorziening, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing dan kunt u een cliëntondersteuner benaderen. De cliëntondersteuner helpt u en komt voor uw belangen op.

Het is verstandigom al contact op te nemen voordat het eerste gesprek met de gemeente plaats heeft (keukentafel- of onderzoeksgesprek). De cliëntondersteuner bespreekt dan met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en kan aanwezig zijn bij het gesprek. Ook bij de (keukentafel-)gesprekken met zorgaanbieders is het zeer belangrijk u te laten ondersteunen door een cliëntondersteuner.

De cliëntondersteuner controleert of de verslagen van de gesprekken juist zijn. Dat is belangrijk, want op basis van het verslag bepaalt de gemeente (en/of de zorgaanbieder) welke  hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

Cliëntondersteuners KBO Sprundel:

 • Cees van Oorschot, telf. 0165 383 301, e-mail: cees.van.oorschot@kpnmail.nl
 • Wim van de Sanden, telf 06 4813 2303, e-mail: vandesanden.advies@home.nl 

 

 

 


 

Belastinginvulhulp

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte?

Wie helpt mij met het invullen van de belastingpapieren?
Dit is een veel gehoorde vraag van onze leden. Heel fijn is het dan om te weten dat er bij uw KBO afdeling een vrijwillige belastinginvulhulp is. Hij heeft een gedegen opleiding gehad en kan goed helpen bij het invullen van de aangifte. 

De belastingservice is bestemd voor eenvoudige belastingaangiften. Meestal komt de vrijwilliger – die zich altijd kan legitimeren – bij u thuis.

U kunt erop vertrouwen dat de belastinginvulhulp vertrouwelijk omgaat met de informatie die u verstrekt.

Kortom: Mocht u hulp nodig hebben, maak dan een afspraak met de belastinginvulhulp van KBO Sprundel:

 • Jac van Trijp, telf.  06 5187 3805, e-mail: jacvantrijp@kpnmail.nl
 • Wim van de Sanden, telf 06 4813 2303, e-mail: vandesanden.advies@home.nl 

 

 

 


 

Vrijwillige ouderenadviseur

De ouderenadviseur biedt hulp bij het zoeken naar de juiste voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, met als doel ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen.

De taken kunnen het hele scala aan sociale regelgeving en regionale en lokale (zorg-)voorzieningen beslaan. De concrete taak is echter afhankelijk van de vraag van de individuele oudere. Samen met de oudere wordt bekeken wat precies de vraag is en waar oplossingen gevonden kunnen worden.

Zo kan de ouderenadviseur o.a. behulpzaam zijn bij:

 • het aanvragen van huurtoeslag/zorgtoeslag
 • opname in verzorgings- of verpleeghuis
 • woningaanpassingen
 • het aanvragen van hulpmiddelen, rollator, persoonsalarmering
 • het invullen van vervoersformulieren
 • het aanvragen van huishoudelijke hulp

 

De ouderenadviseur:

 • Zet zich in voor de individuele ondersteuning en begeleiding van ouderen die daarom vragen 
 • Is een vrijwilliger, die op verzoek ondersteunt en/of verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op het terrein van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De ouderenadviseur heeft niet de taak vragen tot in de finesses op te lossen
 • Wordt toegerust voor deze speciale taak door middel van een cursus, terugkomdagen en bijscholing
 • Werkt in de afdeling voor de leden (of personen die lid willen worden), onder de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur

Dus hebt u een vraag of een probleem, schroom niet uw ouderenadviseur te bellen. 

Ouderenadviseur KBO Sprundel:

 • Cees van Oorschot, telf. 0165 383 301, e-mail: cees.van.oorschot@kpnmail.nl
 • Wim van de Sanden, telf 06 4813 2303, e-mail: vandesanden.advies@home.nl 

 

 

 


 

Rijbewijskeuring

Als u de leeftijd van 75 hebt bereikt en uw rijbewijs moet verlengen, moet u een medische keuring ondergaan – en dat vervolgens elke vijf jaar. De kosten van zo’n keuring variëren van € 45,-  tot het officiële landelijke tarief van € 76,60. Als lid van onze vereniging krijgt u op verschillende locaties korting op uw rijbewijskeuring.

Klik hier voor aanvullende informatie

Op de website van KBO-Brabant vindt u actuele informatie en veelgestelde vragen over het verlengen van het rijbewijs. Klik hier om deze pagina te openen

 

 


 

Rouwbezoekgroep

In Sprundel is er een Rouwbezoekgroep.
De groep bestaat uit vrijwilligers die op bezoek gaan bij partners van overledenen, die behoefte hebben aan een praatje, of aan een luisterend oor. Deze vrijwilligers hebben daar een training voor gehad.

Als er in Sprundel iemand overleden is, en het overlijden is bij de Rouwbezoek bekend, dan wordt aan de partner, als die er is, een tijdje na het overlijden gevraagd of hij/zij bezoek wil.

De vrijwilligers van de Rouwbezoekgroep kunnen verdriet niet wegnemen. Ieder mens rouwt op een eigen manier. Een gesprek, of alleen een luisterend oor kan, zo blijkt, rouwenden goed doen. Soms kan het lid van de bezoekgroep ook informatie geven die van pas komt.

De rouwbezoekgroep is er voor iedereen in het dorp. Ze maakt deel uit van Dorpswerk Sprundel en er wordt samengewerkt met de parochiekern St. Joannes de Doper. Niet alleen voor partners, maar ook voor anderen, die in rouw zijn en een gesprek willen of een luisterend oor zoeken, staat de Rouwbezoekgroep open.

Neem voor informatie contact op met Toon van de Sanden, telf. 0165 384 055

 

 

 


 

Ziekenbezoek

Als een van onze leden ziek is, willen wij deze graag bezoeken, maar wij willen dat natuurlijk wel weten.

Dus wij vragen aan ieder van u:
Geef even door aan een van de bestuursleden als er iemand van onze leden bij u in de buurt een operatie moet ondergaan of langdurig ziek is.

Wij zorgen dan voor een attentie en we brengen deze mensen een bezoek.