KBO Sprundel is een actieve vereniging en organiseert ieder jaar een diversiteit aan activiteiten.

Hieronder worden een aantal activiteiten opgesomd
(raadpleeg de recentste Nieuwsbrief voor een actueel overzicht).

 

Biljarten   Rikken en Sjoelen en Rummikup
Fietsen   Spelletjesmiddag
Jeu de Boule   Wandelen
Koersbal   Zangkoor “Levensvreugd”


 

Biljarten

Biljartvereniging Hertog Jan KBO Sprundel opgericht in 1997.

De biljartvereniging Hertog Jan bestaat uit leden van de KBO Sprundel en biljarten van maandag- tot en met vrijdagochtend, onderling, in Dorpshuis de Trapkes. Het wedstrijdgebeuren start na de grote vakantie en duurt tot eind april van het nieuwe jaar. De kosten: alle leden betalen een contributie van € 7,50 per jaar waarvan wij de algemene kosten betalen. De kosten, huur biljart koffie en/of thee, voor alle wedstrijden (ochtenden), worden doorberekend naar de deelnemers.

Door middel van opgave kan men zich aanmelden voor de volgende spelsoorten:
(De wedstrijden van het bandstoten en het combinatiespel worden door de wedstrijdcommissie opgezet en begeleid)

  • Bandstoten: De aanmelding en de wedstrijden starten direct na de grote vakantie (eind augustus/begin september) van het nieuwe seizoen en duren meestal tot begin januari van het nieuwe jaar
  • Combinatiespel: wordt in het 2edeel van het seizoen gespeeld. De aanmeldingsronde start eind december en half januari kan er gebiljart worden.
  • Het Vrij biljarten (libre): start vanaf 1 september tot eind december en vanaf 5 januari tot eind mei.

De overige vakantiemaanden kan men, tot aan de vakantiesluiting van de Trapkes, alle ochtenden biljarten maar dit gebeurt niet in wedstrijdverband en onder begeleiding.

Op de middagen, van september tot mei, biljarten de meeste leden met één van de 7-teams van Hertog Jan tegen teams uit de kerkdorpen. Zij spelen wedstrijden thuis in Dorpshuis De Trapkes of uit in de Gemeenschapscentra van Schijf, Rucphen en St Willebrord. De kosten voor deelname aan deze wedstrijden worden eenmalig geint. Per deelnemend lid wordt een bedrag van € 20 gevraagd als lidmaatschap van de biljartvereniging O.D.S.I (Ontmoeting Door Sportieve Inspanning).

Alleen tijdens de schoolvakanties en als de Trapkes dicht is, zon- en feestdagen, dan is er geen biljarten.

Zoals heel veel verenigingen hebben wij sponsoren. In 2016 zijn wij in een uniforme outfit gestoken. Tijdens wedstrijden verdedigen wij, in ons eigen blauwe shirt, de belangen van de vereniging. De KBO, Foto Anita, Kaasboerderij Ossenblok en een onbekend gebleven sponsor zorgden voor de blauwe uitrusting. Voor een originele foto, ga naar Foto Anita aan de Noordsingel 35 Sprundel of via www.fotoanita.nl

Aanmelden: dit kan u doen via mail: biljartvereniging.hertog.jan1@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fietsen

Iedere dinsdagmiddag, vertrek bij de Trapkes om 13:30 uur.
Aanmelden van te voren is niet nodig.

U kunt gewoon aansluiten voor een rit van ca. 30 km.
Ongeveer halverwege de rit wordt er een rustpauze ingelast.


 

Jeu de Boule

Lekker buiten, gezellig samen in beweging zijn en het is nog spannend ook: jeu de boules. En dat op een van de mooiste plekken, zo niet het mooiste plekje, van het dorp. Sinds in 2007 bij de molen de jeu de boulesbanen gelegd zijn, maakt de KBO er dankbaar gebruik van.

Van 1 maart tot 1 december wordt er op elke dinsdagmorgen van half tien tot half twaalf gespeeld. Wil je er meer van weten, kom dan eens langs.


 

Koersbal

Iedere maandagmiddag wordt koersbal gespeeld in De Trapkes van 13:30 tot 15:30 uur met aansluitend een gezellig bakje koffie.

Er wordt door liefhebbers ook deelgenomen aan een regionale competitie.

Heeft u interesse om ook aan te sluiten bij deze enthousiaste groep mannen en vrouwen dan kunt u gerust eens een kijkje komen nemen of een keertje meespelen.

27 maart 2018 vond het 25e Groot Regionaal Koersbaltoernooi plaats georganiseerd door KBO Etten. Er werd deelgenomen door 28 regionale teams waarvan 8 uit België. Winnaar was het team van KBO Sprundel

 

Rikken en Sjoelen en Rummikup

Iedere 2e woensdag van de maand organiseren wij een middag in de benedenzaal van de Trapkes voor de liefhebbers van rikken, sjoelen of rummikup.

Kom gezellig meedoen of kom gewoon eens langs om te kijken.

Om mee te doen wordt er een kleine bijdrage van € 2,50 gevraagd.

U krijgt koffie of thee met iets lekkers en om de spanning er in te houden zijn er ook prijsjes te verdienen.

We beginnen om half 2, de zaal is open om 1 uur.

   


 

Spelletjesmiddag

Jaarlijks wordt er in De Trapkes een spelletjesmiddag georganiseerd.

Het zijn Oud Hollandse Spelletjes, waarbij soms behendigheid komt kijken.

In teamverband strijden we tegen elkaar om de meeste punten, maar vooral om de gezelligheid.


 

Wandelen

Bewegen is leuk !

Iedere donderdagochtend wandelen, vertrek bij de Trapkes om 9:30 uur.
Aanmelden van te voren is niet nodig.

U kunt gewoon aansluiten voor een wandeling van ca. 1 uur.
Bij terugkomst gezamelijk koffie drinken in de Trapkes.


 

Zangkoor “Levensvreugd”

Ons ouderenkoor “Levensvreugd” telt momenteel 18 leden.

Wij repeteren iedere maandagmiddag met veel plezier in De Trapkes.
Iedere maand zingen we tijdens een viering op het St.Janshof en tijdens een viering in de St.Janskapel. Daarnaastmet Pasen en Kerstmis, en op dagen van de Welzijnsgroep en de Zonnebloem.

Maar wij komen allemaal wel op leeftijd, waardoor ons ledental terugloopt.
Nieuwe leden zijn daarom zeer welkom.
Heeft u interesse ?  Neem dan contact met Cees van Oorschot op (telf. 06 13875108).

Klik hier voor meer informatie over het Ouderenkoor “Levensvreugd”