KBO Sprundel is een actieve vereniging voor senioren door senioren.
Zij behartigt de belangen van deze senioren en bevordert de sociale contacten.

Door lid te worden, dat kan al vanaf 50 jaar, kunt u deelnemen aan vele activiteiten.
Er zijn activiteiten waar een kleine bijdrage voor gevraagd wordt, voor andere activiteiten vragen wij alleen inschrijving via een antwoordstrook.

 KBO Sprundel biedt u ook een keur aan ontspanningsmogelijkheden, waaronder:
Zingen, Koersbal, Jeu de Boules, Rikken, Sjoelen, Biljarten, Fietsen, Wandelen, Bingo, Paas- en Kerstviering, Dag van de ouderen, St. Jansviering, Modeshow, Vakantie activiteiten, Dagreisjes en uitstapjes in de buurt.

En natuurlijk zijn wij altijd in voor nieuwe ideeën.

Verder organiseren we themamiddagen over actuele onderwerpen.

Wat niet onderschat mag worden zijn de contacten met leeftijdsgenoten die eenzaamheid helpen te voorkomen.

Voor het lidmaatschap van KBO Sprundel betaalt u € 22,50 per jaar, per persoon.
U ontvangt een ledenpas met lidmaatschapsnummer en 11 keer per jaar het blad ONS, het maandblad van KBO Brabant. In dat blad staan vaak aanbiedingen met kortingen, zoals van zorgverzekeringen, reisorganisaties, etc. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heeft u het pasje met lidmaatschapsnummer nodig.

In de ONS vindt u dan ook onze eigen nieuwsbrief met informatie over de activiteiten in de betreffende maand.

U kunt zich opgeven bij onze ledenadministratie:
Cor Rens
telf: 0165 382 869
email: 4714EK142@hetnet.nl

Door hier te klikken kunt u zich ook via de website aanmelden.
Wij nemen dan contact met u op.