Voorzitter:   
Cees Evers
telf: 0165 327 617
e-mail: voorzitter@kbo-sprundel.nl

Secretaris:  
Ria Konings  
telf: 0165 383 393 / 06 233 657 30
email: secretariaat@kbo-sprundel.nl

Penningmeester:
Wilna Bolluijt
telf: 0165 854 654
email: wilnabolluijt.kbo@gmail.com

Vice voorzitter – Nieuwsbrief en bezorging ONS:
Martien Smulders
telf: 0165 383 597
email: martiensmulders@home.nl 

Bestuurslid – Belangenbehartiging:
Cees van Oorschot       
telf: 0165 383 301           
email: cees.van.oorschot@kpnmail.nl

Bestuurslid – Ledenadministratie en activiteiten:
Cor Rens
telf: 0165 382 869
email: 4714EK142@hetnet.nl

Bestuurslid -Media, quiz en thema’s:
Ad van Loon
telf: 0165 343 321
email: advloon@kpnmail.nl